Що таке лібералізм | fnst.org

Що таке лібералізм

Завдання Фонду Фрідріха Науманна за Свободу – через політичну освіту та освіту для дорослих створити передумови для того, щоб люди в Німеччині та в усьому світі могли користуватися благами свободи. Тому ми рішуче відкидаємо всі форми гноблення і виступаємо за громадянські права, демократію і ринкову економіку. Свобода може процвітати тільки там, де є відповідальні громадяни. Вільні і свідомі громадяни і є метою нашої діяльності.

Ліберальна політика та індивід

Ліберальна політика виступає за повагу до прав особистості, прав громадян. Людина залежить від цих прав, якщо вона хоче прожити своє життя вільно. Таким чином, свобода думки є не тільки переконливим моральним імперативом терпимості і верховенства права. Це також шлях до прогресу людського духу, якого можна досягти тільки в конкуренції вільних ідей і знань. До громадянських прав належить також право на приватну власність. Без поваги до приватної власності, не можуть бути реалізованими багато інших прав.

Ліберальна політика скерована на забезпечення рівних можливостей на старті, на конкуренцію та плюралізм. Отже вона прагне вільного доступу всіх до всіх ринків, до ринку освіти, інформації, праці, товарів і капіталу.

Ліберальна політика прагне визволити людину від примусу з боку держави та анонімних інститутів, з тим, щоб він сприймав свою відповідальність в умовах свободи. Тому до громадянських прав належить також свобода особистості. Свобода вимагає усвідомлення своєї відповідальності за спільноту.

Ліберальна політика і громадянське суспільство

Ліберальна держава є громадянським суспільством, в якому держава не протистоїть громадянинові як потужна влада, але в якому самі громадянин є державою. Ліберальна політика прагне розширення вільних зон у всіх сферах життя і обмежити роль держави до необхідного. Це включає в себе визнання спроможності громадян самоорганізовуватися. Громадяни можуть брати на себе виконання багатьох задач у громадах, мікрорайонах, асоціаціях, інших приватних організаціях та ініціативах, і вони охоче це роблять.

Ліберальна політика і держава

Ліберальна політика бачить роль держави в захисті індивідуальної свободи, оберіганні громадян від насильства зсередини та ззовні і в дотриманні конституційного порядку. Ліберальна політика хоче однакових для всіх правил при свободі індивіда приймати вільні рішення. Вона не прагне зафіксувати наперед певний результат, тобто вона бажає справедливості правил, тому що не буває справедливості результату.

Ліберальна політика виступає за демократію. Це хоч і дає можливість вибору та змін, але само по собі не гарантує свободу. Тому для лібералів обов’язковими є чітке розділення гілок влади, а також контроль і обмеження влади – як державної, так і приватної. У ліберальній державі парламентарій є довіреною особою громадянина стосовно законів і обраним опікуном щодо державного бюджету. Натомість демократія є методом відбору, що найкращим чином зберігає засадничу рівність громадян.

Ліберальна політика виступає за державу, яка б дотримувалася правил та поважала свободу. Її задача – забезпечення для всіх правопорядку. Ліберальна правова держава визнає групові інтереси. Тому вона й покладає на них відповідальність, не даючи, однак, політичної влади. Ліберальна політика виступає проти економічної діяльності держави. Вона не бажає, щоб держава через діяльність своїх комерційних підприємств створювала конкуренцію  приватним компаніям.

Ліберальна політика прагне і в майбутньому зберегти свободу людини приймати рішення в усіх сферах політики. Тому вона відкидає розв’язання  сьогоднішніх проблем за рахунок майбутніх поколінь, на шкоду державним фінансам, у системах соціального забезпечення і насамперед за рахунок придатної для життя природи.

Ліберальна політика та міжнародна співпраця

Ліберальна політика прагне відкритої світової культури і вільного світового ринку. Візією лібералізму є світова спільнота, в якій обмін, співпраця та конкуренція різних народів, країн, співтовариств держав та культур відбуваються в умовах свободи.

Ліберальна політика виступає за співпрацю в цілях розвитку через вільну міжнародну торгівлю та допомогу у створенні вільних і та відповідальних за себе громадянських суспільств.

Ліберальна політика бажає глобальної лібералізації ринків інформації, технологій, товарів та послуг, а також валюти і капіталу. Ліберальна політика виступає за єдність Європи та інших регіональних угруповань, але не за рахунок розмаїття всередині та відкритості назовні.

Ліберальна політика прагне ствердження прав людини і громадянських прав у всьому світі.

Публікації про Лібералізм: