Стратегія розвитку підприємництва: Експертне бачення

28 жовтня 2016, Київ | Презентація-круглий стіл
Message04.11.2016
Стратегія розвитку підприємництва: Експертне бачення

Формування політики у сфері розвитку підприємництва на сьогодні є нагальним завданням не тільки для посадовців різних рівнів, а й для бізнес-об’єднань та експертного середовища. Україна має створити умови для розвитку підприємництва, яке здатне протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам та бути базою для суспільного поступу до утвердження цінностей свободи, зокрема в сфері економічної діяльності.

У відповідь на цю потребу 28 жовтня 2016 року у коворкінговому центрі INVERIA Flow Space відбулась презентація-круглий стіл на тему “Стратегія розвитку підприємництва: Експертне бачення”. Захід розпочався з презентації напрацювань експертів Центру громадської експертизи (ЦГЕ), здійснених за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу. ЦГЕ запропонував комплексну концепцію Стратегії, що орієнтована на врахування потреб різних сегментів підприємництва (великих, середних, малих і мікропідприємств та фізичних осіб-підприємців), дотримання міжнародних зобов’язань України, а також визначає конкретні цілі та інструменти впровадження політики.

Голова правління ЦГЕ Любомир Чорній, експерти ЦГЕ Наталія  Балдич і Наталія Ходько презентували своє бачення можливої Стратегії розвитку підприємництва України.

Любомир Чорній окреслив основні підходи до розроблення стратегії та її основні завдання, зокрема такі як: визначення політичного курсу, формування чіткого бачення майбутнього стану підприємництва, а також основних “точок” зосередження ресурсів і зусиль. Крім того, експерт звернув увагу на те, що пропоноване бачення Стратегії розвитку підприємництва демонструє зв’язок представленого документа з іншими стратегічними і програмними документами, які визначають основні напрями економічного і соціального розвитку в Україні.

У свою чергу, Наталія Ходько звернула увагу присутніх на наявні диспропорції в розвитку підприємницького сектору: зокрема на абсолютну кількісну перевагу суб’єктів найдрібнішого бізнесу, домінування малого бізнесу у сфері послуг, а великих – у сфері промислового виробництва, значну вагу великого і середнього бізнесу в зайнятості і продукованій доданій вартості. Водночас, за її словами, упродовж останніх трьох років помітним є зростання питомої ваги мікробізнесу в генерованій підприємствами доданій вартості.

У презентації також були висвітлені міжнародні порівняння, які свідчать про низькі показники України за рівнем підтримки підприємництва в суспільстві, готовністю підприємців ризикувати, можливостями для заснування бізнесу та продукування інновацій. Крім того, експерти ЦГЕ представили дані опитувань ділових очікувань підприємців щодо перешкод, які заважають зростати бізнесу, і запропонували розглядати їх у розрізі двох груп чинників: системні чинники (що можуть бути зменшені або усунені шляхом реалізації стратегії розвитку підприємництва) і “фонові” чинники (які справляють опосередкований вплив на розвиток бізнесу і стосуються інших сфер суспільної політики).

Наталія Балдич представила учасникам круглого столу безпосередньо саме стратегічне бачення розвитку підприємництва; стратегічні цілі і стратегічні пріоритети, які мають бути реалізовані впродовж 2017–2020 років. Важливо, що в пропонованій стратегії представлені очікувані результати розвитку підприємництва як наслідок реалізації стратегії та основні індикатори, що дадуть змогу оцінити рівень досягнення цих результатів.

В обговоренні презентованих напрацювань узяли участь представники бізнес-об’єднань, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, проектів міжнародної технічної допомоги, експерти і дослідники у сфері розвитку підприємництва.

Так, Павло Міхайліді, голова Спілки кризис-менеджерів України, акцентував на необхідності розширення ринкового саморегулювання та покращення захисту права власності в Україні.

Гюнтер Фелінгер, європейський експерт з питань МСП, наголосив на обов’язковій імплементації Україною стандртів ЄС щодо конкурентної політики та надання державної допомоги підприємницькому сектору. На думку експерта, саме центральний уряд має розробляти і реалізовувати політику, а фінансова та інша ресурсна підтримка МСП повинна надаватись на регіональному та муніципальному рівнях.

Тамара Соляник, директор Програми USAID “Лідерство в економічному врядуванні”, запропонувала додати до розробленого документу окреме завдання щодо розвитку ринку праці, без чого, на її думку, неможливо на сьогодні розглядати розвиток підприємництва. Також пані Тамара наголосила на необхідності обговорити подальші кроки і запропонувала створити координаційний механізм із середовища експертів та активістів бізнес-об’єднань для узгодження спільного бачення подальшої політики.

Наталія Баландіна, експерт Проекту ЄС ФОРБІЗ, анонсувала проведення 17 листопада широких консультацій щодо стратегії розвитку малого та середнього підприємництва, розробленої Міністерством економічного розвитку і торгівлі, із долученням для обговоренням усіх наявних альтернатив та пропозицій.

Олександр Бородиня, президент Ліги українських підприємств-виробників взуття, шкіргалантереї, хутрових виробів та шкіряних товарів, вказав на суперечність інструменту “збереження та вдосконалення спрощеної системи оподаткування”, а також закликав обережно застосовувати фіскальне стимулювання експорту товарів з високою часткою доданої вартості, адже тут значний ризик порушення міжнародних торгівельних угод.

Олександр Пліва, експерт Програми USAID “Лідерство в економічному врядуванні”, привернув увагу до того, що значну кількість перешкод для зростання бізнесу в Стратегії пропонується усувати шляхом оптимізації регуляторного середовища, натомість він наголосив на необхідності посилення боротьби з корупцією, а також запровадження  чіткої відповідальності за порушення регуляторного законодавства.

Насамкінець учасники презентації-круглого столу висловили сподівання, що представлені напрацювання не залишаться непоміченими Міністерством економічного розвитку і торгівлі та іншими органами і посадовими особами, причетними до формування політики у сфері розвитку підприємництва, а запропоновані інструменти стануть основою для розробки детального плану впровадження змін у секторі підприємництва в Україні.